Mervärdesskatteregistret

Innehåller uppgifter om erlagd mervärdesskatt för alla företag.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Mervärdesskatteregistret har följande subregister: