Statens skolor för vuxna (SSV)

Uppgifterna över Statens skolor för vuxna (SSV) utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Statens skolor för vuxna (SSV) har följande subregister:

Elever

Ett totalregister över elever i Statens skolor för vuxna.Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0118

Kursdeltagare

Ett totalregister över kursdeltagare i Statens skolor för vuxna. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0118