Inkomst och taxering (IoT)

Innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenheter och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning och skattskyldiga personer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Inkomst och taxering (IoT) har följande subregister:

Kontrolluppgifter (KURU)

Administrativt indata från Skatteverket som utgör underlag för att belysa taxerade kapitalinkomster i Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0101