Fritidsfiske

Syftet med undersökningen Fritidsfiske är att beskriva fritidsfiskets omfattning i Sverige så som det bedrivs av folkbokförda i Sverige i åldrarna 17–80 år (vid årets slut). Statistiken utgör underlag för att bedöma hur fiskbestånden nyttjas av fritidsfiske och speglar det samhällsekonomiska värdet av aktiviteten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Fritidsfiske har följande subregister:

Fritidsfiske

Syftet med undersökningen Fritidsfiske är att beskriva fritidsfiskets omfattning i Sverige så som det bedrivs av folkbokförda i Sverige i åldrarna 17–80 år (vid årets slut).
Statistiken utgör underlag för att bedöma hur fiskbestånden nyttjas av fritidsfiske och speglar det samhällsekonomiska värdet av aktiviteten.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO1104