Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern syftar till att ge en snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetskraftsbarometern har följande subregister:

Arbetskraftsbarometern

Arbetskraftsbarometern syftar till att ge snabb information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0505