Kapitalvinstregistret

Kapitalvinstregistret innehåller uppgifter om individers kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av bostad, värdepapper m.m. Uppgifterna baseras på deklarations- och taxeringsdata från Skatteverket. Syftet med registret är att ge kunskap om kapitalvinsternas och kapitalförlusternas sammansättning och fördelning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kapitalvinstregistret har följande subregister:

Individ

Kapitalvinstregistret innehåller uppgifter om individers kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av bostad, värdepapper m.m. Uppgifterna baseras på deklarations- och taxeringsdata från Skatteverket. Syftet med registret är att ge kunskap om kapitalvinsternas och kapitalförlusternas sammansättning och fördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0110