Komvux

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Komvux har följande subregister:

Elever

Ett totalregister över elever i kommunal vuxenutbildning. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0106

Elever med slutbetyg/gymnasieexamen

Ett totalregister över elever som tagit slutbetyg eller gymnasieexamen. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Datafiler per termin finns fr.o.m. höstterminen 2011, Från och med 2012 skapas även kalenderårsfiler.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0106

Kursdelt. med slutbetyg/gymnasieexamen

Ett totalregister över kursdeltagare med slutbetyg eller gymnasieexamen. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Datafiler per termin finns fr.o.m. höstterminen 2011, Från och med 2012 skapas även kalenderårsfiler.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0106

Kursdeltagare

Ett totalregister över kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0106

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I komvux på gymnasial nivå genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.
Datafiler per termin finns fr.o.m. höstterminen 2013. Från och med 2007 skapas även kalenderårsfiler.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0106