Analyser om befolkningens utbildning

Statistiken handlar om befolkningens utbildning, olika utbildningsgruppers övergång till och ställning på arbetsmarknaden samt nya frågeställningar på området som är aktuella i samhällsdebatten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Analyser om befolkningens utbildning har följande subregister:

Distans grundskolan

Skolundersökning där rektorer för högstadier fick ange mängden undervisning på distans under pandemin per årskurs samt svara på generella frågor (inte kopplat till årskurs) om undervisning på distans i praktiken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0549

Distans gymnasieskolan

Skolundersökning där rektorer för gymnasieskolor fick ange mängden undervisning på distans under pandemin per programtyp och studieår samt svara på generella frågor (inte kopplat till årskurs) om undervisning på distans i praktiken.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0549

Doktorsexaminerades villkor

Syftet med enkätundersökningen är att få mer kunskap om doktoranders erfarenheter av forskarutbildningen och hur kopplingen till arbetslivet ser ut efteråt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0549

Förskollärarförsörjningen

Syftet med undersökningen var att belysa förskollärarnas arbetsmarknad ur olika aspekter, ge information varför man har lämnat förskolan samt att visa om man inom den närmaste framtiden kan tänka sig söka anställning som förskollärare i förskolan

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0531

Högskoleutbildning utan examen

Syftet med undersökningen var främst att belysa situationen för personer som klarat av en stor del av sin högskoleutbildning men inte tagit någon examen

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0528

Lärarförsörjningen, aktiva lärare

Syftet är att undersöka lärarnas arbetsmarknad bland verksamma som lärare/skolledare inom skolväsendet samt bl.a. att ta reda på följande:

- hur man trivs med sin lärarbefattning eller skolledarbefattning.
- vad som kan göra bättre.
- om den utbildning man har stämmer överens med det nuvarande arbetet.
- vad man tycker om behovet av alternativa karriärvägar inom skolväsendet
- om man upplever att det är svårt att idag kunna få en fast eller tillsvidareanställning.

Syftet är även att undersöka bland icke verksamma lärare/skolledare inom skolväsendet följande:

- varför man har lämnat läraryrket eller inte arbetar inom skolväsendet.
- inom vilka yrken man nu är verksam.
- nyttan av sin lärarutbildning eller sin erfarenhet som lärare/skolledare i sitt nuvarande yrke.
- vad som skulle krävas för att idag överväga att söka anställning som lärare/skolledare inom skolväsendet

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0530

Lärarförsörjningen, icke aktiva lärare

Syftet med undersökningen är bl.a. att ta kartlägga följande:
- Varför man har lämnat läraryrket eller inte arbetar inom skolväsendet.
- inom vilka yrken man nu är verksam.
- nyttan av sin lärarutbildning eller sin erfarenhet som lärare/skolledare i sitt nuvarande yrke.
- vad som skulle krävas för att idag överväga att söka anställning som lärare/skolledare inom skolväsendet

Syftet är även att undersöka lärarnas arbetsmarknad bland verksamma som lärare/skolledare inom skolväsendet samt bl.a. att ta reda på följande:

- hur man trivs med sin lärarbefattning eller skolledarbefattning.
- vad som kan göra bättre.
- om den utbildning man har stämmer överens med det nuvarande arbetet.
- vad man tycker om behovet av alternativa karriärvägar inom skolväsendet
- om man upplever att det är svårt att idag kunna få en fast eller tillsvidareanställning

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0530

Sjuksköterskor utanför yrket

Syftet med enkätundersökningen är att få en bild av vilka orsaker som bidrar till att personer med sjuksköterskeexamen och erfarenhet av sjuksköterskeyrket väljer ett annat yrke än sjuksköterska, och hur många av de som lämnat yrket som skulle kunna tänka sig att återvända till sjuksköterskeyrket.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0549

Ungdomar utan fullföljd gymnasieutb

Syftet med undersökningen var att belysa tiden i gymnasieskolan, orsaker till studieavbrott samt etablering på arbetsmarknaden och eventuella studier efter avhoppet från gymnasiestudierna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0536