Ombyggnad/rivning flerbost hus

Innehåller uppgifter om färdigställda ombyggda och påbörjade rivna flerbostadshus.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Ombyggnad/rivning flerbost hus har följande subregister:

Ombyggnad av flerbostadshus

Att tillsammans med nybyggnads- och rivningsstatistiken ge information om antalsmässiga och storleksmässiga förändringar i bostadsbeståndet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0101

Rivning av flerbostadshus

Att tillsammans med nybyggnads- och ombyggnadsstatistiken ge information om antalsmässiga och kvalitetsmässiga förändringar i bostadsbeståndet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0101