Industrins varuproduktion

Belyser den svenska industriproduktionens varufördelning. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår. Undersökningen görs en gång per år.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Industrins varuproduktion har följande subregister:

Industrins varuproduktion

Belyser den svenska industriproduktionens varufördelning. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0119

Returråvara

Belyser den mängd returråvara med tillhörande försäljningsvärde som produceras inom den svenska återvinningsbranschen och säljs till tillverkningsindustrin under året.
Statistiken över returråvara är en del av undersökningen Industrins varuproduktion (IVP) från årgång 2020.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0119