IT-användning

Belyser befolkningens respektive företagens IT-användning. För närmare beskrivning, se registervarianter och -versioner för dessa.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

IT-användning har följande subregister:

Befolkningens IT-användning

Beskriva tillgång till och användning av Informationsteknik (IT) bland privatpersoner i Sverige. Fram till och med 2012 undersöktes individer i åldern 16-74 år.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0108

IT-användning i företag

Undersökningen avser att belysa användningen av informationsteknik i svenska företag. Frågor som ställs handlar om tillgång till datorer och nätverk, användning av IT-system och Internet, e-handel m.m. Modellen för undersökningen togs fram i ett nordiskt samarbete 1999 och den har sedan använts av Eurostat. Undersökningen är EU-reglerad sedan 2006.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV0116