Läkemedelsregistret
LMED

Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om alla läkemedel och vissa hjälpmedel (förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel) som hämtats ut mot recept på apoteken. Läkemedelsregistret omfattar även kostnader för läkemedel samt kön, ålder, folkbokföringsort och personnummer. Även förskrivarens yrkestitel finns i registret. Registret innehåller inte receptfri försäljning av läkemedel, eller rekvisitionsläkemedel som administreras inom sjukvården.

Registerhållande organisation

Socialstyrelsen

Webbplats

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/lakemedelsregistret/

Syfte

Syftet med läkemedelsregistret är att öka patientsäkerheten på läkemedelsområdet.

Subregister

Läkemedelsregistret har följande subregister:

Läkemedelsregistret Expedierat

Referensperiod