Gymnasial yrkesutbildning

Beskriver och belyser elevers attityder till gymnasial yrkesutbildning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasial yrkesutbildning har följande subregister: