Hälsoräkenskaper

Hälsoräkenskaperna beräknar Sveriges totala utgifter för hälso- och sjukvård. Omfattningen är inhemska enheters slutgiltiga användning av medicinska varor och tjänster samt sjukvårdsproducenternas investeringar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hälsoräkenskaper har följande subregister:

Hälsoräkenskaper

Hälsoräkenskaperna beräknar Sveriges totala utgifter för hälso- och sjukvård. Omfattningen är inhemska enheters slutgiltiga användning av medicinska varor och tjänster samt sjukvårdsproducenternas investeringar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NR0109