Naturgas, nät och leverantör

Framställa statistik om nätpriser den 1 januari för naturgas till hushåll och industriella slutförbrukare samt om antal leverantörsbyten per kvartal gjorda av hushåll och övriga kunder.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Naturgas, nät och leverantör har följande subregister: