Forskning och utveckling i Sverige

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Forskning och utveckling i Sverige har följande subregister:

Kommuner

Syftet med insamlingen är att ta reda på hur mycket FoU-verksamhet som bedrivs i kommunerna och hur mycket FoU-verksamhet de finansierar som andra bedriver.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0301

Lokala och regionala FoU-enhet

Undersökningen syftar till att visa hur mycket FoU-verksamhet som bedrivs inom de regionala och lokala FoU-enheterna, för att få en helhetsbild över FoU-verksamheten i Sverige

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0301

Universitet och högskolor - Personal

Undersökningen belyser hur mycket tid och hur många personer som arbetar med FoU-verksamhet inom Universitet och högskolor.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0301