Komvux som särskild utbildning (särvux)

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Skolformen hette fram till 1 juli 2012 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda men bytte då namn till Särskild utbildning för vuxna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Komvux som särskild utbildning (särvux) har följande subregister:

Elever

Ett elevregister över alla inskrivna i Särskild utbildning för vuxna per den 15:e oktober. Från och med 1999 har insamlingen genomförts på individnivå, före dess skedde insamlingen på gruppnivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0110