Konjunkturlöner statlig sektor (KLS)

Innehåller uppgifter om löner och sysselsättning för anställda inom statlig sektor. KLS är en månadsundersökning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturlöner statlig sektor (KLS) har följande subregister:

Konjunkturlöner statlig sektor

Registret innehåller månatliga uppgifter för anställda inom statlig sektor under den ovan angivna perioden. Registret innehåller individuppgifter över löner och sysselsättning.

Syftet med undersökningen är att månatligen belysa löner och sysselsättning inom statlig sektor i termer av nivå och utveckling.

Resultaten från undersökningen publiceras i SCB:s statistikdatabas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0102