Grundskola: betyg åk 9

Registret innehåller uppgifter om slutbetyg för elever som avslutat grundskolan, samt uppgifter för elever som lämnat grundskolan tidigare än årskurs 9. Även svenska utlandsskolor ingår.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: betyg åk 9 har följande subregister:

Grundskolan: betyg åk 9

Registret innehåller uppgifter om slutbetyg för elever som avslutat grundskolan, samt uppgifter för elever som lämnat grundskolan tidigare än årskurs 9. Svenska utlandsskolor ingår också. Från och med 1988 finns jämförbart material. Dock har förändringar i betygssystemet genomförts vilket försvårar betygsjämförelser över tiden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0101