Personalutbildningsstatistik

Personalutbildningsstatistiken ska beskriva personalutbildningens omfattning och innehåll samt fördelning bland olika undergrupper för de sysselsatta inom arbetskraften. Personalutbildningsstatistiken genomfördes första gången 1986 och efter det årligen med undantag för 1988, 1991, 2004 och 2005. Sedan 2006 genomförs undersökningen vartannat år avseende första halvåret.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Personalutbildningsstatistik har följande subregister:

Personalutbildningsstatistik

Personalutbildningsstatistiken ska beskriva personalutbildningens omfattning och innehåll samt fördelning bland olika undergrupper för de sysselsatta inom arbetskraften.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0502