Provsamling Swedeheart

Provsamlingen SWEDEHEART innehåller blodprover från patienter med akut kranskärlssjukdom och patienter som genomgår kranskärlsröntgen, kateterburen intervention eller öppen hjärtkirurgi. Provsamlingen är kopplad till det Nationella Kvalitetsregistret SWEDEHEART.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/swedeheart/

Syfte

Syftet med det Nationella Kvalitetsregistret SWEDEHEART, som provsamlingen tillhör är att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom samt vid kateterburen eller kirurgisk klaffintervention genom att samla in information om vårdbehov, undersökningar, behandlingar och behandlingsresultat. SWEDEHEART syftar också till att registrera förändringar i vårdens kvalitet och innehåll över tid, bidra med riskvärderingsverktyg och beslutsstöd, stödja kontinuerligt förbättringsarbete vid deltagande enheter. Ytterligare ett syfte är bidra till forskning om kranskärlssjukdom och klaffintervention.

Subregister

Provsamling Swedeheart har följande subregister:

Swedeheart-biobank - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blodprover och information från konsekutiva patienter med hjärtinfarkt-

Referensperiod