Arbetsplatsomr utanför tätort

Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetsplatsomr utanför tätort har följande subregister:

Arbetsplatsomr utanför tätort

Arbetsplatsområden är komplement till andra avgränsningar t.ex. tätorter. De ger möjlighet till bättre studier av pendling, bebyggelsemönster m.m.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI0815