Tidsanvändningsundersökningen

Tidsanvändningsundersökningen (TA) är en urvalsundersökning som görs vart tionde år. Syftet med undersökningen är att undersöka individers tidanvändning. Med hjälp av TA är det möjligt att se tiden som läggs ner på hemarbetet. Därför är undersökningen viktig som underlag i jämnställdhetsdebatten.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Tidsanvändningsundersökningen har följande subregister:

Tidsanvändningsundersökningen

Tidsanvändningsundersökningen (TA) är en urvalsundersökning som görs vart tionde år. Den innehåller uppgifter om individers tidsanvändning. Syftet med undersökningen är framförallt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0103

Tidsstudien

Tidsstudien (TID) är en "syster" till de gamla Tidsanvändningsundersökningarna (TA). Båda undersökningarnas syfte är framförallt att studera kvinnor och mäns tidsanvändning. Men insamlingsätten skiljer sig åt mellan de olika undersökningarna.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=LE0103