Gymnasieskola: nationella prov

Nationella prov är obligatoriska prov i gymnasieskolan. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gymnasieskola: nationella prov har följande subregister:

Gymnasieskola: nationella prov

Nationella prov är obligatoriska prov i gymnasieskolan. Resultaten från dessa är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0128