Energianvändningen inom byggsektorn

Innehåller uppgifter om energiförbukning inom byggindustrin,

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Energianvändningen inom byggsektorn har följande subregister: