Skörd av spannmål m.m.

Skördestatistiken används av myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Den ger information om utvecklingstendenser inom jordbrukssektorn, tillgodoser EU-kraven på statistik och ger underlag för politiska beslut.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Skörd av spannmål m.m. har följande subregister:

Skörd av spannmål mm

Årlig undersökning baserad på insamling av uppgifter från ett urval av jordbruksföretag från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO0601