Studieuppehåll

Syftet med undersökningen är att undersöka tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan, för dem som påbörjar studier på högskolenivå för första gången.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Studieuppehåll har följande subregister:

Studieuppehåll

Syftet med undersökningen var att undersöka nybörjarnas (se mätinformation för definition):
…anledning till uppehåll mellan gymnasieexamen och start på universitet/högskola
…aktiviteter mellan gymnasieexamen och starten på universitet/högskola.
…nybörjarnas benägenhet att hoppa av de påbörjade studierna på universitet/högskola

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0517