Konjunkturlöner privat sektor (KLP)

Innehåller löneuppgifter för ett urval av företag inom den privata sektorn. Månadsundersökning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Konjunkturlöner privat sektor (KLP) har följande subregister: