Normskördar

Sedan år 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de viktigaste grödorna. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Normskördar har följande subregister:

Normskördar

Sedan år 1961 har SCB årligen beräknat normskördar för de viktigaste grödorna. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO0602