Studiedeltagande (RPU)

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i utbildning främst inom det reguljära utbildningsväsendet. Totalregister över befolkningen 15-74 år med bakgrundsvariabler för alla, samt uppgifter om studiedeltagande för dem som under respektive år deltog i någon form av utbildning. Uppgifterna sammanställs från flera olika register.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Studiedeltagande (RPU) har följande subregister:

Studiedeltagande

Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens deltagande i utbildning främst inom det reguljära utbildningsväsendet.
Totalregister över befolkningen 15-74 år med bakgrundsvariabler för alla, samt uppgifter om studiedeltagande för dem som under respektive år deltog i någon form av utbildning. Uppgifterna sammanställs från flera olika register.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0507