Folkomröstningar, valresultat

Syftet är att sammanställa statistik över röstberättigade, röstande och rösternas fördelning vid nationella folkomröstningar.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Folkomröstningar, valresultat har följande subregister:

Röstberättigade

Syftet är att beskriva den röstberättigade befolkningen i folkomröstningar. Uppgifterna kommer från Valmyndigheten och SCB:s register över totalbefolkningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0113

Valresultat

Syftet är att för folkomröstningar sammanställa statistik över röstberättigade, röstande och rösters fördelning.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=ME0113