Flergenerationsregistret

Flergenerationsregistret är en del i registersystemet för RTB, Registret över totalbefolkningen. Registret innehåller uppgifter om personer födda fr.o.m. 1932 som varit folkbokförda någon gång sedan 1961 samt deras biologiska föräldrar och eventuella adoptivföräldrar. Uppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister samt från äldre folkbokföringsmaterial och SCB:s register över födda.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Flergenerationsregistret har följande subregister:

Barns ordningsnummer

Varianten innehåller uppgift om ordningsnummer efter födelsetid i syskonskaran som ett barn har på sin biologiska mors respektive fars sida.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Personakt - Barn

Uppgifterna kommer från äldre folkbokföringsmaterial (personakter) och innehåller information om barn till avlidna personer födda 1932-1967.

Informationen från personakterna har använts till att komplettera Flergenerationsregistret med uppgifter om avlidna och deras föräldrar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Personakt - Flyttning

Uppgifterna kommer från äldre folkbokföringsmaterial (personakter) och innehåller information om avlidnas flyttningar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Personakt - Personer

Uppgifterna kommer från äldre folkbokföringsmaterial (personakter) och innehåller information om avlidna födda 1932 - 1967.

Informationen från personakterna har använts till att komplettera Flergenerationsregistret med uppgifter om avlidna och deras föräldrar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Personakt - Äktenskap

Uppgifterna kommer från äldre folkbokföringsmaterial (personakter) och innehåller information om avlidnas äktenskap.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101

Personer med adoptivföräldrar

Varianten innehåller kopplingar till adoptivföräldrar samt uppgift om dessa. Även avslutade adoptioner ingår.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BE0101