SLOSH

Registerhållande organisation

Stockholms Universitet

Webbplats

https://www.slosh.se

Beskrivning

SLOSH är en longitudinell forskningsdatabas som kombinerar surveydata med administrativa registerdata.

Syfte

SLOSH syftar till att möjliggöra forskning om longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, med hänsyn tagen till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden, copingstrategier, interaktion mellan arbete och privatliv, sömn och åldrande.