Skörd av slåttervall

Uppgifter om skörd av slåttervall.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Skörd av slåttervall har följande subregister:

Skörd av slåttervall fr o m 2016

Statistikens huvudsyfte är att vara grundkälla för beräkning av vegetabilieproduktionens storlek. Där ingår också skörd av slåttervall. En viktig användning är för beräkning av jordbrukets produktionsvärden av vegetabilier i EAA (Economic Accounts for Agriculture), som är en ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO0606