Yrkesregistret
YREG

Yrkesregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om den arbetande befolkningens yrke, arbetsplats, inkomst och utbildning. Registret omfattar samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige.

Registerhållande organisation

SCB

Webbplats

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/yrkesregistret-med-yrkesstatistik/

Syfte

Yrkesregistrets huvudsyfte är att utgöra underlag för att kunna framställa statistik om den arbetande befolkningens fördelning på olika yrkesgrupper samt att belysa yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer.