Yrkesregistret (YREG)

Registerhållande organisation

SCB

Beskrivning

Yrkesregistret är ett individregister hos SCB som innehåller information om den arbetande befolkningens yrke, arbetsplats, inkomst och utbildning. Registret omfattar samtliga personer över 16 år som är folkbokförda i Sverige.

Syfte

Yrkesregistrets huvudsyfte är att utgöra underlag för att kunna framställa statistik om den arbetande befolkningens fördelning på olika yrkesgrupper samt att belysa yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer.