Tonsilloperationsregistret

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://ton.registercentrum.se

Beskrivning

Tonsilloperationsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som samlar in data om genomförda operationer på både barn och vuxna. Registret innehåller information om indikation, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

Syfte

Tonsilloperationsregistrets syfte är att öka sjukvårdens effektivitet och stärka patientsäkerheten genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka operationens effektivitet mätt som självrapporterad symtomfrihet.