Kommunalekonomisk utjämn och LSS-utjämn

Strukturella skillnader mellan kommuner och landsting utjämnas med hjälp av en modell fastställd av riksdagen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kommunalekonomisk utjämn och LSS-utjämn har följande subregister:

Kommunalekonomisk utjämning K

Utjämningen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0110

Kommunalekonomisk utjämning R

Utjämningen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0110

LSS-utjämning

Syftet med LSS-utjämningen är att ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0115