Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Syftet är att ge information om avgifter/hyror och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen och att belysa i vilken utsträckning nyproducerade lägenheter kunnat hyras ut eller säljas. Statistiken redovisas med fördelning på regioner, lägenhetstyper och upplåtelseformer.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter har följande subregister:

Avgifter/hyror nybyggda lägenheter

Syftet är att ge information om avgifter/hyror och insatser för olika lägenhetstyper inom nyproduktionen och att belysa i vilken utsträckning nyproducerade lägenheter kunnat hyras ut eller säljas. Statistiken redovisas med fördelning på regioner, lägenhetstyper och upplåtelseformer.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0404