Grundskola: betyg åk 6

Registret innehåller uppgifter om betyg i årskurs 6. Betygstatistiken är ett av flera kvalitetsmått på utbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Grundskola: betyg åk 6 har följande subregister:

Grundskola, betyg åk 6

Betygstatistiken är ett av flera kvalitetsmått på grundskoleutbildningen, lokalt och nationellt. Resultaten används också för att belysa likvärdigheten i betygssättningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0132