Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Syftet med datainsamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de som omfattas.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kommunernas aktivitetsansvar har följande subregister:

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som fullgjort skolplikten men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Syftet med datainsamlingen är att sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de som omfattas.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0136