Trafik med svenska lastbilar

Mäter varutransporter med svenskregistrerade lastbilar/dragbilar som har en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer. SCB var producent fram till referensår 2008. Rapporter därefter publiceras på trafikanalys hemsida, www.trafa.se.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Trafik med svenska lastbilar har följande subregister:

Trafik med svenska lastbilar

Mäter varutransporter med svenskregistrerade lastbilar/dragbilar som har en maximilastvikt på 3,5 ton eller mer. SCB var producent fram till referensår 2008. Rapporter därefter publiceras på trafikanalys hemsida, www.trafa.se.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=TK1006