Vattenbruk

Vattenbruk - akvakultur - omfattar odling av alla slags djur och växter i vatten. Genom skilda odlingsaktiviteter påverkas de naturliga ekosystemen eller skapas artificiella system med hög produktion av fisk, kräftdjur, blötdjur (musslor, ostron mm.) eller alger. Statistiken belyser produktionen inom svenskt vattenbruk samt speglar vattenbrukets företagsstruktur.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Vattenbruk har följande subregister:

Kostnadsenkäten

Kostnadsenkäten innehåller uppgifter om sociala och ekonomiska förhållanden hos vattenbruksföretag. Syftet med statistiken är att förse Jordbruksverket med statistik för vattenbruksföretag i enlighet med de krav som ställs Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1251.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO1201

Vattenbruk

Vattenbruk - akvakultur - omfattar odling av alla slags djur och växter i vatten. Genom skilda odlingsaktiviteter påverkas de naturliga ekosystemen eller skapas artificiella system med hög produktion av fisk, kräftdjur, blötdjur (musslor, ostron mm.) eller alger.

Statistiken belyser produktionen inom svenskt vattenbruk samt speglar vattenbrukets företagsstruktur.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=JO1201