Arbetsmarknad funktionsnedsättning

Registret innehåller data som ligger till grund för statistik som visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Statistiken innehåller andel personer med funktionshinder, typ av nedsättning, eventuell nedsättning av arbetsförmåga m.m.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Arbetsmarknad funktionsnedsättning har följande subregister: