Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Försäkringsbolagens kapitalplaceringar syftar till att ge en bild av hur försäkringsbolagen fördelar sina placeringstillgångar, men även för att se hur dessa har utvecklats över tiden. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar och hur dessa utvecklas över tid.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar har följande subregister: