Longitudinell integrationsdatabas (LISA)

Statistikdatabasen LISA:s syfte är att utgöra underlag för beskrivning och analys avseende individers övergångar mellan exempelvis perioder med förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom kopplade till ett stort antal bakgrundsvariabler.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Longitudinell integrationsdatabas (LISA) har följande subregister:

Arbetsställen

Registervarianten innehåller information om de arbetsställen som förekommer i den longitudinella integrationsdatabasen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901

Individer avlidna

Registervarianten innehåller samtliga personer som ingår i repsektive år av LISA.

Se LISA:s Bakgrundsfakta för mer information om respektive variabel, www.scb.se/LISA

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901

Individer födelseland

Registervarianten innehåller samtliga personer som ingår i repsektive år av LISA.

Se LISA:s Bakgrundsfakta för mer information om respektive variabel, www.scb.se/LISA

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901

Individer, 15 år och äldre

Registervarianten innehåller samtliga personer 15 år och äldre, som varit folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år.

Se LISA:s Bakgrundsfakta för mer information om respektive variabel, www.scb.se/LISA

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901

Individer, 16 år och äldre

Registervarianten innehåller samtliga personer 16 år och äldre, som varit folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år.

Se LISA:s Bakgrundsfakta för mer information om respektive variabel, www.scb.se/LISA

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901

Indvider in- och utvandring

Registervarianten innehåller samtliga personer som ingår i repsektive år av LISA.

Se LISA:s Bakgrundsfakta för mer information om respektive variabel, www.scb.se/LISA

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM9901