Offentligt ägda företag

Innehåller kommuners och landstings inrapporterade ägande i företag per den 31 december.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Offentligt ägda företag har följande subregister:

Offentligt ägda företag

Syftet är främst att göra en redogörelse för de företag som ägs av stat, landsting och kommuner. Redogörelsen avser bland annat omfattning, verksamhet och ekonomi.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0108