Lönestruktur, statlig sektor (SLS)

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lönestruktur, statlig sektor (SLS) har följande subregister:

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AM0104