Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Lägenhetsregistret har följande subregister:

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter som innehåller grundläggande information om alla bostäder.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO9901