Kommun/region tillg/skulder

Undersökningen presenterar statistik över finansiella tillgångar och skulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommunerna och regionerna har valt. Undersökningen görs i slutet av varje kvartal, den 31 december omfattas samtliga kommuner och regioner, de andra tre omfattar kommuner med mer än 30 000 invånare och samtliga regioner.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kommun/region tillg/skulder har följande subregister:

Kommun/region tillg/skulder

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder presenterar statistik över finansiella tillgångar och skulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar vilka placerings- respektive låneformer kommunerna och regionerna har valt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=OE0106