Hushållens boendeutgifter (BUT)

Hushållens boendeutgifter är en urvalsundersökning som genomförs med 2-3 års mellanrum med direktinsamling från hushållen. Syftet är att beskriva hur mycket hushållen betalar för sitt boende samt sätta utgiften i relation till hushållets inkomst. Uppgifterna redovisas bland annat efter upplåtelseform, hushållstyp och region.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Hushållens boendeutgifter (BUT) har följande subregister:

Hushåll

Hushållens boendeutgifter är en urvalsundersökning som genomförs med 2-3 års mellanrum. Populationen består av samtliga hushåll med individer som var folkbokförda i Sverige undersökningsåret. Som urvalsram används Befolkningsregistret. Urvalet utgörs av individer som är 18 år eller äldre. Både urvalspersonen och de personer som tillhör dennes hushåll ingår i undersökningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0202

Individer

Hushållens boendeutgifter är en urvalsundersökning som genomförs med 2-3 års mellanrum. Populationen består av samtliga hushåll med individer som var folkbokförda i Sverige undersökningsåret. Som urvalsram används Befolkningsregistret. Urvalet utgörs av individer som är 18 år eller äldre. Både urvalspersonen och de personer som tillhör dennes hushåll ingår i undersökningen.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0202